Predstava ˝Kaj je to?˝

Tudi letos so nas obiskale dijakinje srednje vzgojiteljske šole Veno Pilon iz Ajdovščine. Predstavile so se nam z igrico ˝Kaj je to˝, z ekološko tematiko. V zgodbi so se otroci seznanili s pravilnim ravnanjem z odpadki.