Dan: 11. maj, 2018

  • Z avtobusom na izlet v Podbeže

    Z avtobusom na izlet v Podbeže

    Odpeljali smo se do kmetije »Štjfanovi« v Podbeže, kjer smo si ogledali različne živali. Otroci so spoznali življenje domačih živali, si med drugim ogledali valilnico piščancev in tako imeli priložnost […]

    Več →