Skoči na glavno vsebino

O vrtcu

Vrtec Antonina je organizacijska enota zasebnega Zavoda Šolskih sester de Notre Dame za celostno oblikovanje človeka (kratko ZAVOD ND Ilirska Bistrica).

Vrtec Antonina je zasebni vrtec s koncesijo, ki je začel delovati 1. septembra 2009 in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja. Glavna dejavnost vrtca je vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Kot katoliški vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot.

POSLOVNI ČAS

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 6.30 do 16.30.

ORGANIZIRANOST

Vrtec upravlja Svet vrtca, ravnateljica je s. Marjetka Jeralič, ki skrbi za poslovanje zavoda. Pedagoška vodja vrtca je s. Marjetka Jeralič, ki je odgovorna za organizacijo dela, vodenje, organiziranje in izvajanje pedagoškega procesa.

Dostopnost