Skoči na glavno vsebino

Vpis in izpis otrok

Vpis otrok v vrtec traja vse leto na podlagi izpolnjenih prijavnic, ki so na voljo na spletni strani pod obrazci. Če je vpis večji od naših zmogljivosti po normativu, o sprejemu odloča komisija, in sicer v mesecu marcu za sprejem v septembru.

Otroka se iz vrtca izpiše z izpisanim listom, ki ga dobite na spletni strani pod obrazci. Izpisnico starši izpolnijo 30 dni pred odhodom otroka iz vrtca. Začasen izpis v času poletnih dopustov je možen le v dogovoru z občino stalnega bivališča staršev.

Ob vpisu otroka v vrtec starši seznanijo odgovorne s specifičnostmi otrokovega stanja ( bolezen, posebnosti … ).

Pred sprejemom v vrtec (najkasneje prvi dan pristnosti v vrtcu) morajo starši oddati potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

15 dni pred vstopom otroka v vrtec morajo starši oddati na Centru za socialno delo vlogo za znižano plačilo vrtca. Starši plačujejo svoj delež v ceni programa glede na uvrstitev v plačilni razred.

Dostopnost