Skoči na glavno vsebino

Za starše

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Institucija bo staršem nudila storitve, ne bo pa posegala v njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokove družine. Starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

Straši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

Še posebej je pomembno je, da imajo starši pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.

Staršem je vedno na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki. Oglasne deske pa so namenjene stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku.

OBLIKE SODELOVANJA

 • vsakodnevni kontakti ob sprejemanju in oddajanju otrok
 • vsakodnevno seznanjenje z vsebino vzgojnih dejavnosti
 • pogovorne ure, enkrat mesečno s starši in vzgojiteljico- poglobljen pogovor o napredku otroka
 • roditeljski sestanki
 • vključevanje v redno vzgojno delo, delavnice, izleti, predstavitve poklica
 • postopno vključevanje otrok v vrtec
 • delavnice, prireditve in izobraževanja za starše
 • obiski na domu in delovnem mestu staršev
 • enkrat letno so povabljeni k skupni sveti maši otrok, njihovih staršev in delavcev vrtca

OBVEZNOSTI STARŠEV

 • ob vpisu otroka v vrtec starši seznanijo odgovorne z otrokovimi posebnostmi(alergije, bolezni…)
 • pred začetkom obiskovanja vrtca mora otrok opraviti zdravniški pregled
 • otroke pripeljejo v vrtec do 8. ure zjutraj in ga izročijo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. Ponj pridejo do 16.30.
 • obvestijo vzgojitelja o dnevni odsotnosti otroka iz vrtca
 • sporočijo, če je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo
 • mesečno poravnajo plačilo oskrbnine s položnico v določenem roku
 • izpolnijo izpisnico 30 dni pred odhodom otroka iz vrtca
Dostopnost