Skoči na glavno vsebino

Starši in otroci

PRAVICE OTROK

 • Otroke sprejemamo kot enkratne osebnosti z njihovimi individualnimi značilnostmi. Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti.
 • Nudimo jim varno, zdravo, spodbujajoče okolje kot pomoč pri razvoju telesne, duševne in socialne samostojnosti (neodvisnosti).
 • Upoštevamo značilnosti otrokovega razvoja v različnih starostnih obdobjih.
 • Življenje in delo je v vrtcu organizirano tako, da upošteva razlike, pravice do izbire in drugačnosti.

PRAVICE STARŠEV

 • Starši imajo pravico vpogleda v program za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
 • Starši lahko sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini.
 • Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Vrtec omogoča ob vstopu otroka v vrtec postopno uvajanje, tako da smejo biti straši nekaj časa skupaj z otrokom v skupini.

OBVEZNOSTI STARŠEV

 • Ob vpisu otroka v vrtec starši seznanijo odgovorne z otrokovimi posebnostmi (alergije, bolezni itd.).
 • Pred začetkom obiskovanja vrtca mora otrok opraviti zdravniški pregled.
 • Otroke pripeljejo v vrtec do 8. ure zjutraj in ga izročijo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. Ponj pridejo do 16.30.
 • Obvestijo vzgojitelja o dnevni odsotnosti otroka iz vrtca do 8.00.
 • Sporočijo, če je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo.
 • Mesečno poravnajo plačilo oskrbnine s položnico v določenem roku.
 • Izpolnijo izpisnico 30 dni pred odhodom otroka iz vrtca.
Dostopnost