Programi

PREDSTAVITEV PROGRAMA

Organizacijska enota Vrtec Antonina opravlja vzgojno varstveno dejavnost predšolskih otrok. Vrtec zagotavlja dnevni in poldnevni program predšolske vzgoje po sprejetem Kurikulumu za vrtce in v skladu z letnim delovnim načrtom. Program je namenjen otrokom od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo in poteka v dveh starostno kombiniranih skupinah in eni polovični heterogeni skupini drugega starostnega obdobja. Vrtec izvaja tudi urice in delavnice za predšolske otroke, ki niso vključeni v vrtec Antonina in organizira še druga vzgojna predavanja in delavnice.

VZGOJNI PROGRAMI, GLEDE NA TRAJANJE

Celodnevni program

Primeren je za otroke od enega leta do vstopa v šolo. Traja 6 do 9 ur dnevno. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok (zajtrk, kosilo, popoldanska malica).

Poldnevni program

Tudi ta je primeren za otroke od enega leta do vstopa v šolo. Traja 4 do 6 ur dnevno. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano (zajtrk, kosilo). Poldnevni program je organiziran v času od  7.00. do 13.00. ure.

POTEK DNEVA V VRTCU

  • 6.30 – 8.00: sprejem otroka in igra po želji
  • 8.15 – 8.45: zajtrk
  • 9.00 – 10.00: dejavnosti iz različnih vzgojnih področij
  • 10. 30: sadna malica, čaj
  • 11.00 – 12.00: bivanje na prostem, na vrtčevskem igrišču, sprehodi
  • 12.00: priprava na kosilo, kosilo
  • 13.00 – 15.00: počitek primeren starosti otrok, oz. umirjene dejavnosti in igra v igralnici
  • 15.00 – popoldanska malica, igra in odhod domov