Skoči na glavno vsebino

Programi

PREDSTAVITEV PROGRAMA

Organizacijska enota Vrtec Antonina opravlja vzgojno varstveno dejavnost predšolskih otrok. Vrtec zagotavlja dnevni in poldnevni program predšolske vzgoje po sprejetem Kurikulumu za vrtce in v skladu z letnim delovnim načrtom. Program je namenjen otrokom od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo in poteka v dveh starostno kombiniranih skupinah in eni polovični heterogeni skupini drugega starostnega obdobja. Vrtec izvaja tudi urice in delavnice za predšolske otroke, ki niso vključeni v vrtec Antonina in organizira še druga vzgojna predavanja in delavnice.

VZGOJNI PROGRAMI, GLEDE NA TRAJANJE

Celodnevni program

Primeren je za otroke od enega leta do vstopa v šolo. Traja 6 do 9 ur dnevno. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok (zajtrk, kosilo, popoldanska malica).

POTEK DNEVA V VRTCU

  • 6.30 – 8.00: sprejem otroka in igra po želji
  • 8.15 – 8.45: zajtrk
  • 9.00 – 10.00: dejavnosti iz različnih vzgojnih področij
  • 10. 30: sadna malica, čaj
  • 11.00 – 12.00: bivanje na prostem, na vrtčevskem igrišču, sprehodi
  • 12.00: priprava na kosilo, kosilo
  • 13.00 – 15.00: počitek primeren starosti otrok, oz. umirjene dejavnosti in igra v igralnici
  • 15.00 – popoldanska malica, igra in odhod domov
Dostopnost